Laparoskopik ve Robotik…

Laparoskopik ya da minimal invazif teknik…

Mesane Kanseri

Mesane kanseri üriner sistemin en sık rastlanan…

Robotik Üroloji

“Robotik Üroloji” deyimi, “robot yardımlı…

Taş Hastalıklarında Tedavi

Üriner sistem taşlarının vücut dışından…

Testis Kanseri

Testis kanseri  tüm erkek kanserlerinin…

Prostat Kanseri

Prostat yalnız erkeklerde bulunan, kestane…

Ürolojide Robotik Cerrahi

Robotik cerrahi düşüncesi ilk olarak NASA…

Prostat Nedir? Prostat…

Prostat sadece erkeklerde bulunan bir organdır.…

Böbrek Kanseri

Böbreğin kendi hücrelerinden köken alan…

Robotik Cerrahinin Avantajları

21. yüzyılın bu ilk yarısında, robotik sistemlerin…

Robotik Radikal Prostatektomide…

Robot yardımı laparoskopik radikal prostatektomi…