blog_img1

Prostat Nedir? Prostat Büyümesi Tedavisi Seçenekleri Nelerdir?

Prostat sadece erkeklerde bulunan bir organdır. Anatomi yer olarak rektum dediğimiz kalın bağırsağın son kısmının önünde, idrar torbasının altında yer alır. Genç erkeklerde ceviz büyüklüğünde iken ileri yaşlarda daha büyük boyutlara ulaşmaktadır.

Prostatın görevi sperm hücrelerinin beslenmesine katkıda bulunmak ve semen dediğimiz spermlerin içinde yer aldığı sıvının daha akıcı hale geçmesini sağlamaktır. Prostatın hemen arkasında seminal vezikül denilen semen sıvısının büyük kısmını üreten glandlar bulunur ve bunlarda prostat bölgesinde idrar yoluna katılırlar.

Prostat doğum öncesi anne karnında iken gelişir ve ergenlik süresince erkeklik hormonları ile hızla gelişir normal boyutlara ulaşır. Testislerde oluşan testesteron enzimlerle parçalanır dihidrotestesterona  (DHT) dönüşür ve  DHT’da prostatın büyümesini sağlayan ana hormondur.  

Prostat genellikle ergenlik sonrası aynı boyutta kalır veya erkeklik hormonları olduğu sürece yavaşça büyümeye devam eder. 

Şekil:    prostat şekli ve çevre dokularla ilişkisi

Prostat Büyümesi  (Benign Prostat Hiperplazisi, BPH) ve Tedavi Alternatifleri

Prostatın iç kısmında yer alan doku hormonların etkisiyle yaşla beraber büyümeye devam ederse BPH dediğimiz prostat hastalığına sebep olur ve idrar yapma ile ilgili şikayetler başlar.  

Prostat büyümesi bir kanser çeşidi olmadığı gibi kansere de dönüşmez. Bazı erkeklerde ciddi tıbbi sorunlara yol açabilir. Hastalıkla ilgili ilaç tedavileri ya prostatın küçülmesini sağlar ya da prostat içindeki düz kaslara etki ederek hastaların rahat idrar yapmasını sağlar. Eğer ilaçlar yetersiz hale gelmeye başlarsa o zaman prostat ile ilgili bir ameliyat yapma gerekliliği vardır. 

En Sık Kullanılan Tedavi Yöntemleri

1-Trans üretral rezeksiyon (TUR)  Fotoğraf?

    Plazma kinetik TUR, Monopolar TUR

 2-Green light lazer vaporizasyon ameliyatı      Fotoğraf ?

3-Prostat askılama ameliyatı (Ürolift)

    Ameliyat olması gereken  ve meni kaybı istemeyen genç hastalarda

ÜROLİFT UYGULAMASI

 Anestezi alamayan yaşlı hastalarda 

   Uzun süre sondalı kalmak istemeyen hastalarda

   Kanma riski olan hastalarda  sıklıkla uygulanan bir yöntem

4-Robotik veya Laparoskopik prostat ameliyatı

Çok büyük prostatlarda açık ameliyata alternatif olarak yapılabilir.

5-Açık prostat ameliyatı