blog_img1

Testis Kanseri

Testis kanseri  tüm erkek kanserlerinin %1’ini oluşturmakta olup, 15-35 yaş arasında görülen en sık kanser türüdür. Hastalığın kişisel alışkanlık, hayat tarzı ve aktivite ilgili herhangi bir nedeni bilinmiyor. Ancak inmemiş testis dediğimiz testislerin torbaya tam inemediği durumlarda ve diğer testisinde kanser hastalığı olanlarda önemli bir kanser riski vardır.

En önemli belirtileri ağrı, yumurtalıkta şişlik veya sertlik olarak karşımıza çıkmaktadır. Liv Hospital’da testis kanserine multidisipliner yaklaşım yapılmaktadır. Üroloji, medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi, patoloji ve radyoloji kliniklerince ortak teşhis ve tedavi planlanmaktadır. Deneyimli ürologlarımız tarafından yapılan operasyon sonrası erken evre birçok testis kanserinde şifa sağlanırken gerekli olgularda en modern cihazlarla ışın tedavisi ve en güzel ortamlarda kemoterapi yapılmaktadır.